Familie Nijkamp Posts

1 juni 2020

We have been keeping cows for milk since the establishment of the company. Since the (new) construction in 2013, the dairy cows run in a…

31 mei 2020

Al sinds de oprichting van het bedrijf houden wij koeien voor de melk. Sinds de (nieuw)bouw in 2013 lopen de melkkoeien in een vrijloopstal.  …

20 augustus 2018

From 1963 we raise up broilers on our farm. Since 2015 we only raise up slower growing broilers with a Better Life Label from the…

19 augustus 2017

Wij houden op ons bedrijf sinds 1963 vleeskuikens. Eerst reguliere vleeskuikens en sinds 2015 scharrel vleeskuikens met het beter leven één ster keurmerk. In 2015…

26 juni 2016

Een boerenbedrijf van nu is niet meer te vergelijken met een boerderij van 30 of 50 jaar geleden. Om een indruk te geven waar wij…

30 juni 2020
30 juni 2020
1 juni 2020

We had a relatively wet winter, which brought the groundwater level back to normal, after the dry summer of 2019. However, we are now again…

1 juni 2020

We hebben een relatief natte winter gehad, waardoor het grondwater peil weer op het normale niveau gekomen is, na de droge zomer van 2019. Echter…

20 januari 2020
10 juli 2019

Last week we received regognition from FrieslandCampina, our milk collector who makes all kinds of tasty and healthy products form our milk, for our efforts…

10 juli 2019

Afgelopen week ontvingen wij van FrieslandCampina, onze melkfabriek die van onze melk allerlei lekkere en gezonde zuivelproducten maakt, een erkenning voor onze inspanningen om te…

26 mei 2019

Wij krijgen nog zeer regelmatig bezoekers op ons bedrijf. Veel bezoekers komen voor de nieuwe Windstreek stal van de vleeskuikens. Maar ook de koeien krijgen…