Familie Nijkamp Posts

19 augustus 2017

Wij houden op ons bedrijf sinds 1963 vleeskuikens. Eerst reguliere vleeskuikens en sinds 2015 scharrel vleeskuikens met het beter leven één ster keurmerk. In 2015…

2 juni 2017

Al sinds de oprichting van het bedrijf houden wij koeien voor de melk. Sinds de (nieuw)bouw in 2013 lopen de melkkoeien in een vrijloopstal.  …

26 juni 2016

Een boerenbedrijf van nu is niet meer te vergelijken met een boerderij van 30 of 50 jaar geleden. Om een indruk te geven waar wij…

2 januari 2019

Om aan de voorwaarden van de toegekende proefstal status te voldoen, zijn we inmiddels gestart met de emissiemetingen. Om in Nederland dieren te mogen houden,…

26 oktober 2018

Regelmatig staat de windstreek stal in het nieuws of wordt ons bedrijf gevraagd voor artikelen. Wij proberen deze lijst up to date te houden. Deze lijst…

18 mei 2018

Als een Nuffield 2018 Scholar doet Robert onderzoek naar het gebruik van data van de stalcomputers van zijn pluimveestallen. Hij hoopt hiermee nieuwe tools te…

15 februari 2018

We zijn in mei 2017 gestart met de aanleg van een duurzame warmte opslag installatie. Hiermee gaan we niet alleen zonnewarmte gebruiken om de vloer in…

28 juli 2017
3 mei 2017
8 april 2017
9 januari 2017

Vrijloopstal vinden de koeien heerlijk!   Zoals hier op de foto duidelijk te zien is, vinden de koeien de volledig ingestrooide ligruimte heerlijk! Hoewel het…