Droogte…

We hebben een relatief natte winter gehad, waardoor het grondwater peil weer op het normale niveau gekomen is, na de droge zomer van 2019. Echter nu hebben we opnieuw te maken met een aantal zeer droge maanden waardoor het gras niet meer groeit. We hebben nu maar de helft van de normale hoeveelheid gras kunnen opslaan als voorraad voor komende winter. Ook zien we dat de graszode nu al verkleurt en het gras er dor en droog bijstaat.

Uiteraard zijn we blij met de zon (alleen al vanwege de energie opbrengst van onze zonnepanelen), maar zo lang droog betekent dat we voer moeten aankopen, terwijl we normaal voldoende voer van eigen land kunnen halen. Hopelijk krijgen we binnenkort regen en houden we voldoende gras om de koeien aan het vreten te houden, zodat we niet nu al aan de winter voorraad hoeven te beginnen.

Maar zeg nou zelf: met een ondergaande zon en een nieuwsgierige koe kun je wel een mooie foto maken!

Melkkoeien

Al sinds de oprichting van het bedrijf houden wij koeien voor de melk. Sinds de (nieuw)bouw in 2013 lopen de melkkoeien in een vrijloopstal.   Zoals op onderstaande foto te zien is, lopen de koeien in een volledig open ruimte rond, volledig ingestrooid met stro. Elke dag frezen wij dit ligbed en vervolgens brengen wij er een nieuw laagje stro overheen. Alleen achter het voerhek is en bij de melkrobot en de drinkbak is nog een (beton)vloer om het alles goed bereikbaar te houden voor de koeien. Meer (algemene) wetenswaardigheden en informatie over duurzaam energieverbruik vindt u hier. WP_20151231_004     En dat de koeien dit heerlijk vinden laat onderstaande foto van Cato 191 duidelijk zien!

WP_20160225_027Cato in het stro!

En uiteraard vinden wij het belangrijk dat onze koeien en ook de pinken en kalveren buiten in de wei lopen. Dit levert soms ook mooie plaatjes op zoals onderstaande koe Moise 6, die net bevallen is van een stierkalf, ergens achter in het land op een rustig plekje.

img_20170628_184609

Data als goudmijn!

Op 7 februari 2020 organiseren wij een seminar met als thema:

Met staldata de boer weer aan het roer!

Tijdens dit seminar gaan we in op de mogelijkheden die het samen gebruiken van de al aanwezige data van onze stalcomputers ons kan opleveren. En dan moet je niet alleen denken aan verbetering van resultaten of vermindering van administratie, maar zeker ook hoe we hier geld mee kunnen verdienen!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.farmersnet.org voor meer informatie en aanmelden.

Waardering!

Afgelopen week ontvingen wij van FrieslandCampina, onze melkfabriek die van onze melk allerlei lekkere en gezonde zuivelproducten maakt, een erkenning voor onze inspanningen om te verduurzamen, niet alleen over het afgelopen jaar 2018, maar ook het voorgaande jaar ontvingen wij deze erkenning, dat we bij de 25 beste bedrijven op het gebied van duurzaamheid zitten binnen FrieslandCampina.

Onderstaande tekst is bij het presentje in de afbeelding meegestuurd, waarin staat vermeld dat onze inspanningen binnen FrieslandCampina niet onopgemerkt zijn gebleven.

Bezoek

Wij krijgen nog zeer regelmatig bezoekers op ons bedrijf. Veel bezoekers komen voor de nieuwe Windstreek stal van de vleeskuikens. Maar ook de koeien krijgen regelmatig bezoek. Afgelopen vrijdag 17 mei was weer zo’n dag met veel bezoekers.

‘s Morgens was de aftrap van het bezoek van basisschool de Korenbloem uit Raalte. Deze basisschool (met de klas van één van onze kinderen), kwamen voor zowel de kuikens als de koeien en de kalveren.

Rond de middag kwam er een groep Japanners  op bezoek. Deze waren vergezeld met een aantal mensen van de fokkerij organisatie Hubbard uit Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. Deze groep Japanners waren voornamelijk mensen uit het management die benieuwd waren naar nieuwe vormen van stallenbouw en langzamer groeiende kuikens.

Deze dagen met bezoekers zijn niet alleen leerzaam voor de groepen maar ook voor onszelf! Ook wij doen altijd weer nieuwe kennis op met verhalen van andere mensen.

Vreemde vogels…

Het lijkt al bijna een traditie te worden dat we in het voorjaar andere vogels dan onze eigen kippen zien. We hebben naast de gebruikelijke weidevogels al eens een wulp in het land gehad en een koppeltje patrijzen bij de voeropslag. Maar vandaag was er een ooievaar te gast bij de koeien in het land.

Emissie metingen

Om aan de voorwaarden van de toegekende proefstal status te voldoen, zijn we inmiddels gestart met de emissiemetingen. Om in Nederland dieren te mogen houden, moeten deze worden gehouden in een erkende emissie arme stal. Als je iets nieuws ontwerpt (zoals de Windstreek stal), dan kun je hier alleen dieren in houden als je een proefstal status aanvraagt. Hiermee dient het systeem na gemeten te worden op de werkelijke emissie van ammoniak en soms ook geur- en fijnstof uitstoot. Afgelopen tijd is Buro Blauw al druk in de weer geweest om het juiste meetprotocol op te stellen en inmiddels zijn de werkelijke metingen gestart, zoals op onderstaande foto’s te zien is.

Omdat er een vol jaar onder alle omstandigheden gemeten dient te worden, zullen de definitieve emissiecijfers nog wel even op zich laten wachten.

In de media

Regelmatig staat de windstreek stal in het nieuws of wordt ons bedrijf gevraagd voor artikelen. Wij proberen deze lijst up to date te houden. Deze lijst met media artikelen kunt u rechtsboven in de menubalk vinden onder het kopje “In de media”. Ook staan er een aantal video’s online, deze kunt u hier vinden, maar tevens op ons YouTube kanaal. Door op het YouTube kanaal te klikken rechts bovenin het scherm, komt u vanzelf op ons kanaal.

Nuffield

Als een Nuffield 2018 Scholar doet Robert onderzoek naar het gebruik van data van de stalcomputers van zijn pluimveestallen. Hij hoopt hiermee nieuwe tools te ontwikkelen om beslissingen onder andere op het gebied van diergezondheid te kunnen onderbouwen. Ook gaat hij met blockchain aan de slag om alle data beter beschikbaar en transparant te maken in de vleesketen. Tot slot is het een uitgelezen kans om met behulp van al die gegevens de consumenten beter te informeren.

Dit project heeft een aparte pagina via de link www.telcount.com. Hier vindt u ook informatie over de wereldreis GFP India, welke onderdeel is van het Nuffield traject.

Meer over Nuffield vindt u op www.nuffield.nl)

 

Zonnewarmte…

We zijn in mei 2017 gestart met de aanleg van een duurzame warmte opslag installatie. Hiermee gaan we niet alleen zonnewarmte gebruiken om de vloer in de kippenstal en in het woonhuis op te warmen, maar gebruiken we ook de warmte die vrijkomt bij het koelen van de melk in dit innovatieve warmte opslag systeem. Het bedrijf Ecensy heeft het systeem ontworpen en is nu volop bezig met de installatie van de diverse onderdelen.

 

Het totale systeem bestaat uit een groot zonnecollector oppervlak met warmtepomp, een warm wateropslag tank van 50.000 liter, een gesloten bronsysteem voor bodemwarmte opslag, een koudemiddel opslagvat van 300 liter voor de koeling van de melk en een warmtepomp. Daarnaast is er een opslagvat van 1000 liter voorzien van warm water in de rundveestal en bij het woonhuis. Tevens is er een nieuwe melktank gekocht zodat deze naadloos in het systeem past.

 

Het totale systeem is werkend per 15 februari 2018. Eind zomer 2017 is de melkkoeling met warmtepomp, gesloten bron en woonhuisverwarming in bedrijf genomen. Naast de gasreductie die nu al gemeten is bij het woonhuis afgelopen winter, hopen wij met het koppelen van de warmtepomp met zonnecollectoren (waar water opgewarmd wordt), op het dak van de kippenstal, aan het reeds werkende systeem, een nog veel forsere reductie op ons gasverbruik te behalen.

Hieronder vindt u een fotoalbum met daarin een overzicht van de voorgang van de totale installatie.

  • Een viertal bronnen wordt geboord voor warmte opslag in de bodem
  • Witte vat is warmwater opslag, het blauwe de koude opslag (2°C) en in het midden de warmtepomp
  • Het plaatsen van de warmte opslagtank van 50.000 liter
  • De nieuwe melktank, waarmee de vrijkomende warmte van de melk gebruikt wordt om water op te warmen, is geplaatst
  • De opslagtank van 50000 liter is geisoleerd en van een strakke beplating voorzien
  • Rechtsonder op de foto de zonnecollectoren waar het water dorheen wordt gepompt
  • Temperatuur overzicht van de installatie
  • Proces overzicht in schema