In beeld…

Alweer enige tijd geleden zijn hier opnames gemaakt vanuit de Eurogroup of animals om te laten zien dat een beter welzijn voor de dieren best economisch haalbaar kan zijn (met het juiste concept). Deze opname is te vinden op het youtube kanaal van de windstreek stal.

Naar aanleiding van dit contact hebben wij afgelopen 19 november 2020 ook een livestream met leden van het Europese Parlement en de daarbij ondersteunende mensen gehad. Hierin konden we de voordelen van onze Windstreek stal benoemen en laten zien hoe dit in de praktijk met kippen eruit ziet. Deze livestream was een onderdeel van een studie- en discussiemorgen., zie hieronder de sprekers en onderwerpen.

Stichting boer en data

November 2020 hebben wij met een aantal (data) boeren en boerinnen in Nederland de stichting Boer en data opgericht, samen met Farmhack.nl. Met als doel om alle datastromen die er nu al zijn en nog gaan komen, te laten werken voor je eigen bedrijf. Ongeacht het soort landbouwbedrijf je nu hebt, zijn er al vele toepassingen van machines, sensoren, apparaten, portals en apps, die data produceren. Vaak is er ook wel een programma die deze data omzet in bruikbare hulpmiddelen, maar van onderlinge communicatie is meestal geen sprake. Ook geven zijn vaak net niet de berekeningen en of grafieken die je bedrijf voorthelpt.

Met de stichting boer en data willen wij onze eigen data projecten (waarbij optimalisatie en ondersteuning van onze bedrijven voorop staat), binnen de landbouw een podium geven en ook werken naar (volledige) data uitwisseling tussen programma’s/apps. Daarnaast willen wij met deze data zelf bepalen met wie wij ze gaan delen en waar ze voor gebruikt gaan worden.

Al met al veel om aan te werken en wij hopen hiermee ook de landbouw naar een hoger (data)niveau te tillen

Prachtige plaatjes!

Als boer heb je het voorrecht om met dieren te werken. En aangezien wij zowel kippen als koeien hebben, is niets mooier om met beide te werken. Helemaal prachtig wordt het dan als je met mooi weer en het schuifraam van de Windstreekstal open, de koeien kunt zien lopen in het grasland!

Uiteraard werkt dit ook omgekeerd, zie onderstaande foto met daarom vanaf de koeien in de wei gezien, de kippen in de stal.

Droogte…

We hebben een relatief natte winter gehad, waardoor het grondwater peil weer op het normale niveau gekomen is, na de droge zomer van 2019. Echter nu hebben we opnieuw te maken met een aantal zeer droge maanden waardoor het gras niet meer groeit. We hebben nu maar de helft van de normale hoeveelheid gras kunnen opslaan als voorraad voor komende winter. Ook zien we dat de graszode nu al verkleurt en het gras er dor en droog bijstaat.

Uiteraard zijn we blij met de zon (alleen al vanwege de energie opbrengst van onze zonnepanelen), maar zo lang droog betekent dat we voer moeten aankopen, terwijl we normaal voldoende voer van eigen land kunnen halen. Hopelijk krijgen we binnenkort regen en houden we voldoende gras om de koeien aan het vreten te houden, zodat we niet nu al aan de winter voorraad hoeven te beginnen.

Maar zeg nou zelf: met een ondergaande zon en een nieuwsgierige koe kun je wel een mooie foto maken!

Melkkoeien

Al sinds de oprichting van het bedrijf houden wij koeien voor de melk. Sinds de (nieuw)bouw in 2013 lopen de melkkoeien in een vrijloopstal.   Zoals op onderstaande foto te zien is, lopen de koeien in een volledig open ruimte rond, volledig ingestrooid met stro. Elke dag frezen wij dit ligbed en vervolgens brengen wij er een nieuw laagje stro overheen. Alleen achter het voerhek is en bij de melkrobot en de drinkbak is nog een (beton)vloer om het alles goed bereikbaar te houden voor de koeien. Meer (algemene) wetenswaardigheden en informatie over duurzaam energieverbruik vindt u hier. WP_20151231_004     En dat de koeien dit heerlijk vinden laat onderstaande foto van Cato 191 duidelijk zien!

WP_20160225_027Cato in het stro!

En uiteraard vinden wij het belangrijk dat onze koeien en ook de pinken en kalveren buiten in de wei lopen. Dit levert soms ook mooie plaatjes op zoals onderstaande koe Moise 6, die net bevallen is van een stierkalf, ergens achter in het land op een rustig plekje.

img_20170628_184609

Data als goudmijn!

Op 7 februari 2020 organiseren wij een seminar met als thema:

Met staldata de boer weer aan het roer!

Tijdens dit seminar gaan we in op de mogelijkheden die het samen gebruiken van de al aanwezige data van onze stalcomputers ons kan opleveren. En dan moet je niet alleen denken aan verbetering van resultaten of vermindering van administratie, maar zeker ook hoe we hier geld mee kunnen verdienen!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.farmersnet.org voor meer informatie en aanmelden.

Waardering!

Afgelopen week ontvingen wij van FrieslandCampina, onze melkfabriek die van onze melk allerlei lekkere en gezonde zuivelproducten maakt, een erkenning voor onze inspanningen om te verduurzamen, niet alleen over het afgelopen jaar 2018, maar ook het voorgaande jaar ontvingen wij deze erkenning, dat we bij de 25 beste bedrijven op het gebied van duurzaamheid zitten binnen FrieslandCampina.

Onderstaande tekst is bij het presentje in de afbeelding meegestuurd, waarin staat vermeld dat onze inspanningen binnen FrieslandCampina niet onopgemerkt zijn gebleven.

Bezoek

Wij krijgen nog zeer regelmatig bezoekers op ons bedrijf. Veel bezoekers komen voor de nieuwe Windstreek stal van de vleeskuikens. Maar ook de koeien krijgen regelmatig bezoek. Afgelopen vrijdag 17 mei was weer zo’n dag met veel bezoekers.

’s Morgens was de aftrap van het bezoek van basisschool de Korenbloem uit Raalte. Deze basisschool (met de klas van één van onze kinderen), kwamen voor zowel de kuikens als de koeien en de kalveren.

Rond de middag kwam er een groep Japanners  op bezoek. Deze waren vergezeld met een aantal mensen van de fokkerij organisatie Hubbard uit Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. Deze groep Japanners waren voornamelijk mensen uit het management die benieuwd waren naar nieuwe vormen van stallenbouw en langzamer groeiende kuikens.

Deze dagen met bezoekers zijn niet alleen leerzaam voor de groepen maar ook voor onszelf! Ook wij doen altijd weer nieuwe kennis op met verhalen van andere mensen.

Vreemde vogels…

Het lijkt al bijna een traditie te worden dat we in het voorjaar andere vogels dan onze eigen kippen zien. We hebben naast de gebruikelijke weidevogels al eens een wulp in het land gehad en een koppeltje patrijzen bij de voeropslag. Maar vandaag was er een ooievaar te gast bij de koeien in het land.

Emissie metingen

Om aan de voorwaarden van de toegekende proefstal status te voldoen, zijn we inmiddels gestart met de emissiemetingen. Om in Nederland dieren te mogen houden, moeten deze worden gehouden in een erkende emissie arme stal. Als je iets nieuws ontwerpt (zoals de Windstreek stal), dan kun je hier alleen dieren in houden als je een proefstal status aanvraagt. Hiermee dient het systeem na gemeten te worden op de werkelijke emissie van ammoniak en soms ook geur- en fijnstof uitstoot. Afgelopen tijd is Buro Blauw al druk in de weer geweest om het juiste meetprotocol op te stellen en inmiddels zijn de werkelijke metingen gestart, zoals op onderstaande foto’s te zien is.

Omdat er een vol jaar onder alle omstandigheden gemeten dient te worden, zullen de definitieve emissiecijfers nog wel even op zich laten wachten.