Stichting boer en data

November 2020 hebben wij met een aantal (data) boeren en boerinnen in Nederland de stichting Boer en data opgericht, samen met Farmhack.nl. Met als doel om alle datastromen die er nu al zijn en nog gaan komen, te laten werken voor je eigen bedrijf. Ongeacht het soort landbouwbedrijf je nu hebt, zijn er al vele toepassingen van machines, sensoren, apparaten, portals en apps, die data produceren. Vaak is er ook wel een programma die deze data omzet in bruikbare hulpmiddelen, maar van onderlinge communicatie is meestal geen sprake. Ook geven zijn vaak net niet de berekeningen en of grafieken die je bedrijf voorthelpt.

Met de stichting boer en data willen wij onze eigen data projecten (waarbij optimalisatie en ondersteuning van onze bedrijven voorop staat), binnen de landbouw een podium geven en ook werken naar (volledige) data uitwisseling tussen programma’s/apps. Daarnaast willen wij met deze data zelf bepalen met wie wij ze gaan delen en waar ze voor gebruikt gaan worden.

Al met al veel om aan te werken en wij hopen hiermee ook de landbouw naar een hoger (data)niveau te tillen

Prachtige plaatjes!

Als boer heb je het voorrecht om met dieren te werken. En aangezien wij zowel kippen als koeien hebben, is niets mooier om met beide te werken. Helemaal prachtig wordt het dan als je met mooi weer en het schuifraam van de Windstreekstal open, de koeien kunt zien lopen in het grasland!

Uiteraard werkt dit ook omgekeerd, zie onderstaande foto met daarom vanaf de koeien in de wei gezien, de kippen in de stal.

Droogte…

We hebben een relatief natte winter gehad, waardoor het grondwater peil weer op het normale niveau gekomen is, na de droge zomer van 2019. Echter nu hebben we opnieuw te maken met een aantal zeer droge maanden waardoor het gras niet meer groeit. We hebben nu maar de helft van de normale hoeveelheid gras kunnen opslaan als voorraad voor komende winter. Ook zien we dat de graszode nu al verkleurt en het gras er dor en droog bijstaat.

Uiteraard zijn we blij met de zon (alleen al vanwege de energie opbrengst van onze zonnepanelen), maar zo lang droog betekent dat we voer moeten aankopen, terwijl we normaal voldoende voer van eigen land kunnen halen. Hopelijk krijgen we binnenkort regen en houden we voldoende gras om de koeien aan het vreten te houden, zodat we niet nu al aan de winter voorraad hoeven te beginnen.

Maar zeg nou zelf: met een ondergaande zon en een nieuwsgierige koe kun je wel een mooie foto maken!

Data als goudmijn!

Op 7 februari 2020 organiseren wij een seminar met als thema:

Met staldata de boer weer aan het roer!

Tijdens dit seminar gaan we in op de mogelijkheden die het samen gebruiken van de al aanwezige data van onze stalcomputers ons kan opleveren. En dan moet je niet alleen denken aan verbetering van resultaten of vermindering van administratie, maar zeker ook hoe we hier geld mee kunnen verdienen!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.farmersnet.org voor meer informatie en aanmelden.

Waardering!

Afgelopen week ontvingen wij van FrieslandCampina, onze melkfabriek die van onze melk allerlei lekkere en gezonde zuivelproducten maakt, een erkenning voor onze inspanningen om te verduurzamen, niet alleen over het afgelopen jaar 2018, maar ook het voorgaande jaar ontvingen wij deze erkenning, dat we bij de 25 beste bedrijven op het gebied van duurzaamheid zitten binnen FrieslandCampina.

Onderstaande tekst is bij het presentje in de afbeelding meegestuurd, waarin staat vermeld dat onze inspanningen binnen FrieslandCampina niet onopgemerkt zijn gebleven.

Bezoek

Wij krijgen nog zeer regelmatig bezoekers op ons bedrijf. Veel bezoekers komen voor de nieuwe Windstreek stal van de vleeskuikens. Maar ook de koeien krijgen regelmatig bezoek. Afgelopen vrijdag 17 mei was weer zo’n dag met veel bezoekers.

‘s Morgens was de aftrap van het bezoek van basisschool de Korenbloem uit Raalte. Deze basisschool (met de klas van één van onze kinderen), kwamen voor zowel de kuikens als de koeien en de kalveren.

Rond de middag kwam er een groep Japanners  op bezoek. Deze waren vergezeld met een aantal mensen van de fokkerij organisatie Hubbard uit Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. Deze groep Japanners waren voornamelijk mensen uit het management die benieuwd waren naar nieuwe vormen van stallenbouw en langzamer groeiende kuikens.

Deze dagen met bezoekers zijn niet alleen leerzaam voor de groepen maar ook voor onszelf! Ook wij doen altijd weer nieuwe kennis op met verhalen van andere mensen.

Vreemde vogels…

Het lijkt al bijna een traditie te worden dat we in het voorjaar andere vogels dan onze eigen kippen zien. We hebben naast de gebruikelijke weidevogels al eens een wulp in het land gehad en een koppeltje patrijzen bij de voeropslag. Maar vandaag was er een ooievaar te gast bij de koeien in het land.

In de media

Regelmatig staat de windstreek stal in het nieuws of wordt ons bedrijf gevraagd voor artikelen. Wij proberen deze lijst up to date te houden. Deze lijst met media artikelen kunt u rechtsboven in de menubalk vinden onder het kopje “In de media”. Ook staan er een aantal video’s online, deze kunt u hier vinden, maar tevens op ons YouTube kanaal. Door op het YouTube kanaal te klikken rechts bovenin het scherm, komt u vanzelf op ons kanaal.

Nuffield

Als een Nuffield 2018 Scholar doet Robert onderzoek naar het gebruik van data van de stalcomputers van zijn pluimveestallen. Hij hoopt hiermee nieuwe tools te ontwikkelen om beslissingen onder andere op het gebied van diergezondheid te kunnen onderbouwen. Ook gaat hij met blockchain aan de slag om alle data beter beschikbaar en transparant te maken in de vleesketen. Tot slot is het een uitgelezen kans om met behulp van al die gegevens de consumenten beter te informeren.

Dit project heeft een aparte pagina via de link www.telcount.com. Hier vindt u ook informatie over de wereldreis GFP India, welke onderdeel is van het Nuffield traject.

Meer over Nuffield vindt u op www.nuffield.nl)