Melkkoeien

Al sinds de oprichting van het bedrijf houden wij koeien voor de melk. Sinds de (nieuw)bouw in 2013 lopen de melkkoeien in een vrijloopstal.   Zoals op onderstaande foto te zien is, lopen de koeien in een volledig open ruimte rond, volledig ingestrooid met stro. Elke dag frezen wij dit ligbed en vervolgens brengen wij er een nieuw laagje stro overheen. Alleen achter het voerhek is en bij de melkrobot en de drinkbak is nog een (beton)vloer om het alles goed bereikbaar te houden voor de koeien. Meer (algemene) wetenswaardigheden en informatie over duurzaam energieverbruik vindt u hier. WP_20151231_004     En dat de koeien dit heerlijk vinden laat onderstaande foto van Cato 191 duidelijk zien!

WP_20160225_027Cato in het stro!

En uiteraard vinden wij het belangrijk dat onze koeien en ook de pinken en kalveren buiten in de wei lopen. Dit levert soms ook mooie plaatjes op zoals onderstaande koe Moise 6, die net bevallen is van een stierkalf, ergens achter in het land op een rustig plekje.

img_20170628_184609

Emissie metingen

Om aan de voorwaarden van de toegekende proefstal status te voldoen, zijn we inmiddels gestart met de emissiemetingen. Om in Nederland dieren te mogen houden, moeten deze worden gehouden in een erkende emissie arme stal. Als je iets nieuws ontwerpt (zoals de Windstreek stal), dan kun je hier alleen dieren in houden als je een proefstal status aanvraagt. Hiermee dient het systeem na gemeten te worden op de werkelijke emissie van ammoniak en soms ook geur- en fijnstof uitstoot. Afgelopen tijd is Buro Blauw al druk in de weer geweest om het juiste meetprotocol op te stellen en inmiddels zijn de werkelijke metingen gestart, zoals op onderstaande foto’s te zien is.

Omdat er een vol jaar onder alle omstandigheden gemeten dient te worden, zullen de definitieve emissiecijfers nog wel even op zich laten wachten.

Zonnewarmte…

We zijn in mei 2017 gestart met de aanleg van een duurzame warmte opslag installatie. Hiermee gaan we niet alleen zonnewarmte gebruiken om de vloer in de kippenstal en in het woonhuis op te warmen, maar gebruiken we ook de warmte die vrijkomt bij het koelen van de melk in dit innovatieve warmte opslag systeem. Het bedrijf Ecensy heeft het systeem ontworpen en is nu volop bezig met de installatie van de diverse onderdelen.

 

Het totale systeem bestaat uit een groot zonnecollector oppervlak met warmtepomp, een warm wateropslag tank van 50.000 liter, een gesloten bronsysteem voor bodemwarmte opslag, een koudemiddel opslagvat van 300 liter voor de koeling van de melk en een warmtepomp. Daarnaast is er een opslagvat van 1000 liter voorzien van warm water in de rundveestal en bij het woonhuis. Tevens is er een nieuwe melktank gekocht zodat deze naadloos in het systeem past.

 

Het totale systeem is werkend per 15 februari 2018. Eind zomer 2017 is de melkkoeling met warmtepomp, gesloten bron en woonhuisverwarming in bedrijf genomen. Naast de gasreductie die nu al gemeten is bij het woonhuis afgelopen winter, hopen wij met het koppelen van de warmtepomp met zonnecollectoren (waar water opgewarmd wordt), op het dak van de kippenstal, aan het reeds werkende systeem, een nog veel forsere reductie op ons gasverbruik te behalen.

Hieronder vindt u een fotoalbum met daarin een overzicht van de voorgang van de totale installatie.

 • Een viertal bronnen wordt geboord voor warmte opslag in de bodem
 • Witte vat is warmwater opslag, het blauwe de koude opslag (2°C) en in het midden de warmtepomp
 • Het plaatsen van de warmte opslagtank van 50.000 liter
 • De nieuwe melktank, waarmee de vrijkomende warmte van de melk gebruikt wordt om water op te warmen, is geplaatst
 • De opslagtank van 50000 liter is geisoleerd en van een strakke beplating voorzien
 • Rechtsonder op de foto de zonnecollectoren waar het water dorheen wordt gepompt
 • Temperatuur overzicht van de installatie
 • Proces overzicht in schema

Vleeskuikens

Wij houden op ons bedrijf sinds 1963 vleeskuikens. Eerst reguliere vleeskuikens en sinds 2015 scharrel vleeskuikens met het beter leven één ster keurmerk. In 2015 zijn de twee bestaande vleeskuikenstallen omgebouwd naar scharrelstallen. Hiervoor zijn aan beide stallen overdekte uitlopen bij aangebouwd en zijn de stallen voorzien van daglicht vensters in het dak.

In 2015 is tevens de nieuwe Windstreek stal gebouwd. Hierin worden grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, klik hier voor meer informatie over deze unieke stal. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk begrip in de hele bedrijfsvoering. Klik hier om meer te lezen over het streven naar duurzame bedrijfsvoering op ons bedrijf.

Naast de daglicht verplichting in de stal, is ook een lage bezetting, het strooien van graan en het verstrekken van baaltjes stro als afleidingsmateriaal een verplichting bij scharrelkuikens/kippen.

Hieronder een foto van stal 1 met kuikens die net aangekomen zijn. Als de kuikens net uit het ei gekomen zijn, worden ze naar onze boerderij gebracht. Hier doen wij ons uiterste best om deze kuikens uit te laten groeien naar vleeskuikens van ongeveer 2,4 kg. Dit doen wij volgens het Beter leven Keurmerk één ster, ook wel scharrel kip/vlees genoemd.

WP_20150323_001

Ook kunnen de kuikens vanaf een leeftijd van drie weken naar een uitloop (wel overdekt in verband met natregenen van het strooisel), waar ze dus ook het buitenklimaat meemaken en ze dus zelf kunnen kiezen of ze binnen of buiten willen zijn.

De onderstaande foto is genomen in de uitloop van stal 2

WP_20150705_003

Fax. 084-2215103

E-mail info@nijkampraalte.nl

Andere kuikens….

Wij hebben naast onze kuikens die we houden voor het vlees, gelukkig ook nog andere kuikens. Het kievitskuiken op de foto is nog maar enkele dagen oud en komt uit een nest van vier kuikens. Deze foto is gemaakt net na de grasoogst en nu maar hopen dat deze kuikens niet gepakt worden door roofdieren!

Naast de kievit hebben wij dit jaar ook weer scholeksters gesignaleerd, maar de wulp is dit jaar helaas uitgebleven. Wel hebben we dit jaar weer patrijzen op het erf. Op onderstaande foto zie je er net één het kavelpad oversteken, onder toeziend oog van een koppel koeien.

img_20170809_173937

Vele handen maken licht werk!

Dit keer kregen wij hulp uit onverwachte hoek bij de aankomst van onze nieuwe kuikens. 5e Jaar studenten van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht  kwamen helpen met het inzetten van de kuikens in de stal en tevens hebben zij de kuikens een enting gegeven en in elke stal kuiken getemperatuurd en gewogen. Met 14 aankomende dierenartsen in de stal is deze klus zo geklaard. Dank hiervoor!

En zoals hieronder ook te zien is, verdelen de kuikens zich al snel in hun nieuwe omgeving.

img_20170505_163813

Koeien weer naar buiten!

Het is weer zover. De koeien gaan dit jaar voor het eest weer de wei in! En wat hebben ze er weer zin aan. Ze staan al dagen bij mooi weer bij het hek naar buiten te kijken en eindelijk is het dan zover. Het weer is goed en er is voldoende gras om de koeien weer de wei in te laten gaan.

 

De komende weken gaan ook de jongere dieren (pinken en kalveren) naar buiten en dat geeft ook altijd weer veel dartelende dieren, maar zo´n koppel koeien zien springen als jonge kalveren is toch altijd wel weer het hoogtepunt bij de start van het weide seizoen.

Ouder nieuws

Vrijloopstal vinden de koeien heerlijk!

 

Zoals hier op de foto duidelijk te zien is, vinden de koeien de volledig ingestrooide ligruimte heerlijk! Hoewel het lijkt dat deze koe graag onder een warme deken van stro ligt, is niets minder waar.

Dat de frisse open stal wordt gewaardeerd door de melkkoeien blijkt wel uit het feit dat de koeien niet alleen de beschutting van de strobalen wand opzoeken, maar zeker ook de open zijde van de ligruimte. En tijdens het stro verdelen komen de koeien graag spelen en rennen ze door de ligruimte! En spelen ze zelfs graag verstoppertje, lijkt het op de foto.

Op dit moment wordt het stro nog handmatig verdeeld in de ligruimte, maar we zijn aan het kijken om dit (gedeeltelijk) te automatiseren.

 

Eerder nieuws

15 oktober 2016 Uitbreiding Rundveestal in volle gang

Hieronder hebben we een aantal foto’s van de uitbreiding van de stal voor de melkkoeien gezet. Hiermee kunnen wij straks al het stro voor de koeien en het vlas strooisel voor de kuikens voor een heel jaar opslaan. Ook is hier ruimte om alle machines binnen te kunnen zetten.

 • De poeren zijn gestort
 • De eerste paal is geslagen
 • De constructie staat!
 • Verplaatsing van de betonplaat van de voersilo's
 • De silo's staan op de nieuwe plaats
 • De loopvloer voor de koeien is gestort en het dak zit erop
 • De achtergevel is klaar

 

26 augustus 2016 Familie Nijkamp winnaar Roja 2016!

Tijdens een spannende verkiezing tijden de Roja 2016 (Raalter Ondernemer van het jaar), zijn we gekozen als winnaar in de categorie Agrarisch. Volgens het juryrapport:

Verbeterd imago agrarische sector
Omdat diercomfort uitgangspunt was bij alle genomineerde agrarische bedrijven hebben deze ondernemers een belangrijke bijdrage in de verbetering van het imago van de agrarische sector. Het scharrelvleeskuikens- en melkveebedrijf met de innovatieve windstreekstal van voormalig Sallandse Boer Robert Nijkamp werd uitverkoren tot winnaar: “Hij is een commerciële denker op verantwoorde schaal, die nieuwe invalshoeken en samenwerkingen betrekt in zijn innovaties.”

Na afloop hebben we dit als familie gezamenlijk gevierd. Mooi dat we op deze manier waardering krijgen van vele mensen.


foto prijswinnaars

 

 

28 juni 2016 Plukon wint dierenwelzijn award met Windstreek

Plukon heeft in Berlijn de ‘best innovation award’ gewonnen met de Windstreek stal en wij mochten mee om deze prijs samen met Plukon in ontvangst te nemen! Plukon heeft deze prijs gewonnen tijdens de uitreiking door Compassion in world farming voor het succesvol promoten van de Windstreek stal.

berlin

 

20 juni 2016 Windstreek kip verkrijgbaar bij AH!

De kippen die afgelopen week uit de Windstreek stal zijn weggegaan, liggen in de winkel en wel herkenbaar als Windstreek kip! Door een QR code te scannen, krijg je op je mobiel alle info over Windstreek kip en het houderij systeem. Mocht de Windstreek kip onverhoopt niet in het schap liggen bij de Albert Heijn (en dat kan want slechts één keer per 9 weken hebben wij de kippen slachtrijp), vraag er dan naar in de winkel. Want dit wordt terug gekoppeld met de inkoop en meer vraag betekent meer belangstelling voor Windstreek als houderij systeem!

verpakking kifilet Windstreek

 

1 juni 2016 Eindelijk zomer!

Niet alleen de koeien kunnen buiten in de wei genieten van het mooie weer, maar ook de kippen kunnen eindelijk van het mooie weer en het uitzicht genieten! De kleden voor de wintergarten (de overdekte uitlopen) kunnen omlaag en in de Windstreek staat het schuifraam open. De kippen in stal 2 kunnen heerlijk het grasland inkijken, maar de kippen in stal 1 hebben wel een heel speciaal uitzicht. Ze kunnen heerlijk kijken naar de koeien die aan het voerhek staan te vreten!

 

WP_20160601_005

WP_20160531_017

 

 

9 April 2016 De koeien gaan weer naar buiten!

Eindelijk, na een lange winter in het stro, mochten de melkkoeien vandaag, zaterdag 9 april, weer naar buiten. Ze stonden al te wachten bij het hek onder toeziend oog van de pinken, omdat ze al zagen dat er een stuk grasland met een lint afgezet werd waarop ze mogen gras eten. In combinatie met het voorjaarszonnetje kregen ze er allemaal zin in.   Na lang wachten ging het hek open en de koeien renden de wei in en dansten in het rond, zoals Antonia (met nummer 73 om) hieronder. Daarna is het lekker smullen van het overheerlijke eerste voorjaargras.

pinkenaanvoerhekkoebuiten1 koeienbuiten2

 

 

29 maart 2016 AH boeren lentefeest groot succes!

2e Paasdag was het dan zover, de AH boeren lentefeesten vonden plaats, ook op ons bedrijf. Met een enorme opkomst hebben wij aan vele burgers en belangstellenden uit kunnen leggen hoe onze scharrelkippen worden gehouden. In onze zichtruimte konden de mensen via grote ramen rechtstreeks in de stal kijken en live meemaken hoe de stal eruit ziet en bovenal: kippen kijken!   Naast de bezichtiging van de stal hadden wij tevens een kleine streekmarkt geregeld met streekproducten uit de boerderijwinkel & asperges De Weerd. Tevens stond wijngaard de Landman uit Raalte er met eigen wijnen en gedroogde vruchten. Ook een echte ijscokar mocht niet ontbreken en menigeen heeft kunnen smullen van ijs van ijsboerderij Rosahoeve van de familie Kleverkamp ook uit Raalte. Tot slot mochten natuurlijk de kip nuggets niet ontbreken en hier heeft Plukon Foodgroup voor gezorgd.   Daarnaast waren er voor de kinderen van allerlei activiteiten zoals schminken, paaseieren zoeken, kleine kuikentjes aaien en kleurplaten, speurtocht. Al met al een zeer geslaagde dag. IMG_8974 IMG_8979

IMG_8960

AH Lentefeest op ons bedrijf

Kom op 2e paasdag (28 maart 2016) naar ons bedrijf en ontdek hoe onze kippen worden gehouden! Wij doen mee met de Albert Heijn Lentefeesten en laten die dag tussen 11.00 en 16.00 uur zien hoe onze kippen leven. Daarnaast kunt u bij ons van alles proeven en zijn er allerlei activiteiten speciaal voor kinderen zoals een springkussen en schminken. Aanwezig zijn onder andere Boerderijwinkel & asperges De Weerd, ijsboerderij Rosahoeve en wijngaard de Landman. Uiteraard ontbreekt onze slachter/verwerker van het kippenvlees Plukon niet!   Ga naar www.ah.nl en schrijf je in. windstreek binnenzicht

11 december 2015 Open dag Windstreek groot succes

Iedereen was in de gelegenheid om de eerste Windstreek stal te komen bewonderen en vele mensen hebben hier gebruik van gemaakt, zie onderstaande foto’s. De middag begon met een minisymposium over innovaties in de vleeskuikenhouderij, waarna iedereen de stal kon bekijken. windstreek open dag stands open dag bezoekers open dag symposium

12 november 2015 Officiële opening Windstreek stal

Na vele jaren van plannen, schetsen en experimenteren werd de stal officieel geopend op 12 november met een aantal sprekers en een toast, midden tussen de kippen! windstreek opneing toast windstreek opening kantine windstreek opening spreker windstreek opening

5 oktober 2015 Eerste kuikens in de Windstreek stal!

Na vele jaren van schetsen, doorrekenen, experimenteren en plannen zijn eindelijk op 5 oktober 2015 de eerste kuikens in de Windstreek stal gearriveerd. Na afloop van het project “Pluimvee met Smaak” in 2011, zijn we samen met Wageningen UR Livestock Research, Sommen automatisering, Plukon Foodgroup en Circular Landscapes gestart om de het concept van de Windstreek stal praktijkrijp te maken en eindelijk is het zover! De eerste kuikens mogen in de stal en scharrelen nog wat onwennig rond.

WP_20151005_001

WP_20151005_006

NIJKAMP logo Blauw CMYKRGTM Nijkamp

Nieuwe Deventerweg 26 Raalte

Tel. 0572-351965

Fax. 084-2215103

E-mail info@nijkampraalte.nl