Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip….

Om op een verantwoorde manier met dieren, grondstoffen en omgeving om te kunnen gaan, is het belangrijk om op zo veel mogelijk gebieden stappen te zetten en verbeteringen door te voeren.

Hieronder vindt u een opsomming van de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen en tevens vindt u hier diverse interessante zaken van onze bedrijfsvoering.

 

Energie opwekking

Reeds in 2011 zijn wij in energie opwekking uit zonnepanelen gestapt. Op dit moment zijn wij bijna volledig zelfvoorzienend voor onze eigen elektraverbruik en verwarmen wij onze nieuwe Windstreek stal er ook volledig mee. Dit doen we met drie installaties met in totaal 444 panelen, zie onderstaande foto. Daarnaast hebben wij in 2017 warmwater panelen aangeschaft. Deze verwarmen een grote watertank van 50.000 liter, samen met een warmtepomp en bodem opslag. Hiermee kunnen wij een groot deel van de benodigde warmte van stal 2 (waar de panelen op liggen), opwarmen met de zon.

Naast de opwarming van de warm water panelen (tot wel 80°C met alleen de zon!), hebben wij ook een warmtepomp bij de melktank staan om de melk te koelen tot 4°C. De warmte die hierbij vrijkomt gebruiken wij niet alleen als warm water voor de reiniging, maar ook om ons huis te verwarmen. En als hier dan nog een overschot aan warmte is, wordt dit in de eerder genoemde gesloten bodemsysteem opgeslagen, zodat we dit in koude tijden kunnen benutten. Hieronder is en afbeelding te zien met het temperatuuroverzicht van de warm water installaties.

Warme lucht hergebruiken

Sinds 2009 maken wij gebruik van een warmtewisselaar om de lucht die in de stal binnen gelaten wordt, voor te verwarmen met de warmte uit de stallucht die naar buiten wordt geblazen. Hieronder is het aanzuigfilter te zien waarin de lucht de wisselaar ingezogen wordt. Ook is op het dak de schoorsteen van de uitblaasventilator te zien.

nw 006

Zuiver water uit eigen bodem

Wij hebben eigen bronnen van waaruit wij het drinkwater voor de dieren oppompen. Met behulp van het Fermanox principe wordt zuiver water opgepompt, waarbij het ijzer en het mangaan achterblijft in de bodem. Vervolgens zorgt een sterke magneet ervoor dat het kalk wat van nature in het water aanwezig is, zich niet gaat hechten aan leidingen en apparaten. Om verzekerd te blijven van een constante kwaliteit drinkwater, laten wij twee maal per jaar het water door een erkend laboratorium analyseren.

WP_20160311_001

Weten wat het weegt….

Door de vrachtwagens te wegen op onze eigen weegbrug, weten wij direct wat de kippen,mais of stro wegen en hiermee zijn we in staat om snel in te kunnen spelen op de actuele situatie.

NIJKAMP logo Blauw CMYK

RGTM Nijkamp

Nieuwe Deventerweg 26 Raalte

Tel. 0572-351965

Fax. 084-2215103

E-mail info@nijkampraalte.nl