Nuffield

Als een Nuffield 2018 Scholar doet Robert onderzoek naar het gebruik van data van de stalcomputers van zijn pluimveestallen. Hij hoopt hiermee nieuwe tools te ontwikkelen om beslissingen onder andere op het gebied van diergezondheid te kunnen onderbouwen. Ook gaat hij met blockchain aan de slag om alle data beter beschikbaar en transparant te maken in de vleesketen. Tot slot is het een uitgelezen kans om met behulp van al die gegevens de consumenten beter te informeren.

Dit project heeft een aparte pagina via de link www.telcount.com. Hier vindt u ook informatie over de wereldreis GFP India, welke onderdeel is van het Nuffield traject.

Meer over Nuffield vindt u op www.nuffield.nl)