Stichting boer en data

November 2020 hebben wij met een aantal (data) boeren en boerinnen in Nederland de stichting Boer en data opgericht, samen met Farmhack.nl. Met als doel om alle datastromen die er nu al zijn en nog gaan komen, te laten werken voor je eigen bedrijf. Ongeacht het soort landbouwbedrijf je nu hebt, zijn er al vele toepassingen van machines, sensoren, apparaten, portals en apps, die data produceren. Vaak is er ook wel een programma die deze data omzet in bruikbare hulpmiddelen, maar van onderlinge communicatie is meestal geen sprake. Ook geven zijn vaak net niet de berekeningen en of grafieken die je bedrijf voorthelpt.

Met de stichting boer en data willen wij onze eigen data projecten (waarbij optimalisatie en ondersteuning van onze bedrijven voorop staat), binnen de landbouw een podium geven en ook werken naar (volledige) data uitwisseling tussen programma’s/apps. Daarnaast willen wij met deze data zelf bepalen met wie wij ze gaan delen en waar ze voor gebruikt gaan worden.

Al met al veel om aan te werken en wij hopen hiermee ook de landbouw naar een hoger (data)niveau te tillen