Nuffield

Als Nuffield scholar 2018, voert Robert een onderzoek uit naar de mogelijkheden om data uit alle stalcomputers bij de kippen beter te benutten voor bijsturing, maar ook om met behulp van blockchain technologie de data op een transparante en veilige manier te gebruiken binnen de samenwerkende bedrijven als broederij en slachterij. Daarnaast is het doel om met deze betrouwbare data ook de consumenten te laten zien hoe de kippen op dit bedrijf worden gehouden en rechtstreeks te informeren.

Dit is te project heeft een aparte pagina via de link www.telcount.com. Hier vindt u ook informatie over de wereldreis GFP India, welke onderdeel is van het Nuffield traject.

Meer over Nuffield vindt u op www.nuffield.nl)