Boerenverstand podcast

Boerenverstand podcast
/

Onlangs heb ik weer mee mogen werken aan een podcast over de rol van data bij innovaties in de landbouw. Dank aan de mensen van BOERENVERSTAND PODCAST, die ook nu weer een mooie aflevering gemaakt hebben.

Vandaag staat weer een nieuwe aflevering online met Robert Nijkamp. Robert heeft een gemengd bedrijf in Raalte. Samen met de Universiteit van Wageningen heeft hij een innovatieve windstreekstal voor zijn pluimvee ontwikkeld. Zijn kippen hebben het Beter Leven keurmerk: ze hebben genoeg ruimte, krijgen volop daglicht en worden op een innovatieve manier gevoerd. Robert is medeoprichter van de Stichting Boer en Data, voor verbetering van de bedrijfsvoering. De stichting vindt dat boeren zélf een positie moeten krijgen op een groot en toegankelijk data-platform. Zonder commerciële belangen van derden. Zo kan de boer zelf bepalen met wie hij zaken doet. Eigenaarschap is belangrijk, maar de praktische bruikbaarheid van data is voor verbetering vatbaar. Daarom heeft Robert het Farmer’s Netwerk opgezet, dat data van verschillende platformen inzichtelijker maakt. Hij legt ook uit wat blockchain-toepassingen kunnen betekenen voor data-gebruik in de landbouw. Voor het verbeteren van dierenwelzijn en kostenbesparing op de voedselveiligheid. Luister naar de podcast voor meer inspirerende geluiden van Robert.

A farmer’s point of view

A farmer's point of view
/

May 2nd, 2021

[00:00] Welcome, everyone. This is AGcelerate. My name is Nikolai Shchetikhin and I have Jim Johnston with me. And today we have a guest, we have Robert Nijkamp, a farmer from Holland. 

Stichting boer & Data

Stichting boer & Data
/

Robert mocht vanuit de stichting Boer & Data zijn visie geven op het gebied van datagegruik in de landbouw. Ook kwam uiteraard vanuit Farmersnet naar voren wat de behoefte is om het datagebruik en systemen zo in te richten, dat boeren er beter van worden. Zowel in optimalisatie van het bedrijf, als ook in finacieel opzicht doordat de meerwaarde van bijvoorbeeld vlees of melk (via slimma data) ook bij die boer terecht komt.

Pluimveekrant Farmersnet

Pluimveekrant Farmersnet
/

Voor de pluimveekrant mocht Farmersnet (Robert Nijkamp) inzicht geven in de digitale stand van zaken op het pluimveebedrijf. Tevens kwamen daar de struikrelblokken en de mogelijkheden bij optimaal datagebruik in de pluimvee vleesketen aan bod.